Da sprakk nyheten om at regjeringen hadde inngått historiens største kontrakt i Vestoppland med ammunisjonsfabrikken Nammo. En kontrakt som senere ble fulgt opp og i dag er på over fire milliarder kroner og som kommer til å endre Raufoss og Gjøvik-regionen. radikalt

Uken før kjøpte forsknings- og utdanningsministeren, nestlederen i Senterpartiet, Ola Borten Moe, aksjer for 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Våpenprodusenten eier indirekte 25 prosent av Nammo, via et tredje selskap.

Borten Moe var med i regjeringsforhandlingene om avtalen. Med det brøt han habilitetsreglene. Jussprofessorer mener han også kan ha brutt andre regler.

Tung inngang til valgkampen

Fredag ettermiddag gikk Ola Borten Moe av som utdannings og forskningsminister. Han framholdt at det ikke var snakk om innsidehandel, men en langsiktig investering i norske selskaper for familien og barna.

Det var bare et tidsspørsmål selvsagt før han gikk av.

Hadia Tajik måtte trekke seg som arbeidsminister og nestleder i Ap etter surr med pendlerleilighet og skatt. Anette Trettebergstuen måtte trekke seg som kulturminister rett før sommeren etter å ha tildelt nære venner lukrative verv. Mens kunnskapsminister Tonje Brenna i en litt mindre habilitetssak beklaget dypt – og ble sittende.

Ola Borten Moes aksjehandel rammer dermed en allerede sterkt svekket regjering – og det bare få måneder før et valg som pr. i dag ligger an til å kunne halvere antall ordførere Senterpartiet og regjeringspartner Arbeiderpartiet har rundt om i landet.

Men minst like alvorlig er saken fordi tilliten til norske folkevalgte i alle fall ikke blir styrket som følge av at Borten Moe går av.

Spørsmål om tillit

Sommerens politiker-skandaler kommer ikke så lang tid etter pendlerbolig-saken og reiseregnings-gate. Folk flest har ikke glemt disse saken.

På toppen av det hele har Rødt-leder Bjørnar Moxnes ennå ikke innsett at hans glidende forklaringsflukt etter tyveriet av et par solbriller i en taxfreebutikk på Gardermoen ikke er forenlig med å være partiet Rødts øverste tillitsvalgte. Ikke etter at VG viste videoen av tyveriet.

Uansett hva som foregikk i hodet på Moxnes da brillen havnet i lommen, er videoen ødeleggende. Hvis han ikke er gått av innen den TV-sendte partilederdebatten under Arendalsuka i august, kommer alle som ser på TV-debatten til å bli minnet om det simple tyveriet hver gang kameraene faller på ansiktet hans. Det er mulig at det ikke påvirker velgernes oppslutning Men det vil i all overskuelig framtid påvirke folks oppfatning av Moxnes.

Pressen har gjort jobben sin

Ved avgangen sin sa Ola Borten Moe at han mente det tjente samfunnet dårlig at politikernes motiver stadig oftere trekkes i tvil. Med det pekte han mot media.

Han framholdt at han ikke hadde baktanker om aksjekjøpene.

Men de sakene vi har ramset opp ovenfor viser, er hvor viktig jobb den redaktørstyrte pressen i Norge gjør. Skandalene er samtlige avdekket fordi journalister og redaktører har gjort jobben sin.

Og derfor lar vi ikke anledningen gå fra oss. Sp og Ap-regjeringen ønsker i disse dager å stramme inn på pressens muligheter til å se hva slags korrespondanse som foregår organ-internt, enten det er i regjeringen eller i den enkelte kommuneledelse.

De mener det ikke er behov for pressen å ha innsyn i de delene av forvaltningen. Faktum er at det politiker- og forvaltnings-skandalene, både på lokalt og nasjonalt plan, nesten alltid viser, at det nettopp er behov for medias kontrollfunksjon.

Uansett motivasjon og intensjoner som har ligget bak feil som gjøres

.

Går av som nestleder

Ola Borten Moe ble sett på som en mulig arvtaker til partilederjobben i Sp etter Trygve Slagsvold Vedum.. Når han nå gir seg som nestleder, er det for tidlig å si hva det betyr for posisjoneringen bak Sp-lederen.

Ifølge flere som OA har snakket med kan det gjøre veien mot toppen for justisminister Emilie Enger Mehl kortere. Mange ser på henne som ett av partiet og Slagsvold Vedums beste kort for framtiden. Men også forsvarsminister Bjørn Arild Gram og veteranen, parlamentarisk leder, Marit Arnstad, nevnes for oss som mulige innsteppere i nestleder-rollen Ola Borten Moe nå forlater.