Fredag ble tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket offentliggjort. Dette danner grunnlaget for jordbruksoppgjøret, som starter 29. april når Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer sine krav til staten.

Ekstremtørken i fjor sommer anslås å påføre jordbruket et tap på 3,1 milliarder kroner i løpet av 2018 og 2019. Det omfatter tapt produksjon, økte kostnader og lagernedbygging av grovfôr.

Staten tro til med en krisepakke, i tillegg til avlingsskadeerstatning, på til sammen 2,4 milliarder kroner. Det netto tapet for næringa etter dette er beregnet til 700 millioner kroner, ifølge Norges Bondelag.

– Tørken i fjor ga jordbruket et krevende år. Men også stagnerende, og delvis fallende, etterspørsel etter kjøtt- og melkeprodukter, og kostnadsøkning bidrar til at tallene fra Budsjettnemnda er dårligere for jordbruket enn jeg håpet på. Vi vil nå gå grundig inn i tallene og legger dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Staten legger fram sitt tilbud til bondeorganisasjonene 7. mai.

Roper varsku

Inntektsberegningene som ble lagt fram fredag, er justert for tørken, slik at de skal være mulig å sammenligne med tidligere år. Budsjettnemnda, der både staten og bondeorganisasjonene er representert, slår likevel fast at tallene for 2018 er mer usikre enn tidligere år.

Tallene viser at bøndene hadde en inntektsvekst på 1 prosent fra 2017 til 2018, tilsvarende 3.400 kroner per årsverk. Men i år ventes en nedgang på 6,6 prosent, altså 23.500 kroner.

– Slik årets prognose foreligger, går jordbrukets inntekter betydelig ned, mens gjennomsnittslønna i Norge går opp. Dette er et viktig varsku inn mot årets jordbruksoppgjør, sier leder Lars Peter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding.

Stortinget bestemte i 2017 at inntektsforskjellene mellom bøndene og andre yrker skal bli mindre, men utviklingen går altså i motsatt retning.

Unntaket er frukt- og bærprodusenter. I år forventes disse å ha en inntekt på 449.300 kroner per årsverk, opp fra 384.600 kroner i 2017.

Flate priser, høyere kostnader

Men ellers ligger det altså an til en nedgang, som særlig rammer bønder som driver med korn i en kombinasjon med svin. Disse får en nedgang på over 120.000 kroner i 2019 sammenlignet med to år tidligere, ifølge beregningene.

Inntektsnedgangen for bøndene skyldes blant annet at prisene på grønt, melk, kjøtt, korn, egg og potet i snitt ventes å holde seg på samme nivå, mens utgiftene til blant annet gjødsel og frø går opp. Det ventes også en lavere produksjon av melk og kjøtt.

(©NTB)