Bøndene er blant de mest tilfredse i jobben: – En velger ikke denne jobben på grunn av økonomien, sier Harald

Fellesskap, meningsfylt arbeid og variasjon kan være noe av forklaringen på hvorfor bønder trives på jobb. Men rike blir de ikke nødvendigvis.