Bondelia: Skolebygget slik det så ut i 1932. Foto: Mjøsmuseet.
Mjøsmuseet

Husmorskole, nazireir og flyktningmottak: Nå skal den gamle skolen jevnes med jorden

Husmorskolen i Norge ble etablert 1865 og var pionerarbeid både i nordisk og norsk sammenheng. Husmødre skulle få skolering i både matstell og husstell. Historien om Bondelia er mangfoldig. Nå er det klart for siste akt.
Publisert