I løpet av de neste ukene vil den gamle skolen bli jevnet med jorda

Miljøsanering er påbegynt og maskinell riving vil starte opp i løpet av neste uke. Den gamle videregående skolen vil være jevnet med jorden i løpet av en 5 ukers periode av rivningsfirmaet AF-Decom AS.