- Status nå er at vi har søkt om å få rive der, men det er ikke avklart noe enda, sier daglig leder i Mjøsen Eiendom og Bondelia Utvikling AS, Eldar Sofienlund.

Søknaden ble sendt til Gjøvik kommune som videre ønsket å høre fylkeskommunens oppfatning om planen. Representanter fra fylket har vært på befaring og nå venter Sofienlund og Bondelia Utvikling AS på tilbakemelding.

– Får vi en godkjenning på rivingen, setter vi raskt i gang med hele prosessen, sier Sofienlund.

I 2015 kjøpte Geir Skari i Mjøsen Eiendom den gamle skolen på Bondelia og startet asylmottak med Tom Gunnar Børresen i Vam AS. Januar 2017 ble asylmottaket på den gamle skolen på Bondelia lagt ned.

Sofienlund sier at da de kjøpte Bondelia i 2015 var det for å drive et asylmottak, men på lengre sikt var tanken et boligområde.

Må rives

Nå skal Bondelia Utvikling AS i samarbeid med GOBB, Gjøvik og omegn boligbyggelag, jobbe for å realisere dette.

– Vi har lagt ned mye arbeid med eksisterende bygning for å se om det er mulig å bygge det om til leiligheter, men for å følge byggeteknisk forskrift (TEK17) så var det mye å rette opp, sier han.

Ifølge forskriften vil det i flere etasjer være for lavt under taket, murvegger som må rives og heis som må installeres. I tillegg krever kommunen underjordisk parkering. Derfor mener Sofienlund at rivning er løsningen.

– Dersom det er sånn at fylket ikke vil gjøre noe med bygget fordi det er så fint, så passer det heller ikke med leiligheter. Alle som kjøper leiligheter i dag vil for eksempel gjerne ha balkonger. Dersom det etableres balkonger på husmorskolen vil det ødelegge det arkitektoniske preget bygget har i dag. Vi mener det fineste og den beste løsningen vil være å beholde rektorboligen og stabburet som er vernet og rive det resterende som ikke er vernet og etablere et flott boligområde på tomta isteden, sier Sofienlund.

Attraktivt område

Eldar Sofienlund beskriver området som et attraktivt område på grunn av utsikten til Mjøsa og solforholdene.

– Forslaget nå er å bygge ti punktbygg på fem – seks etasjer med takterrasse og underjordisk parkering. I tillegg ser vi for oss ti rekkehus. Til sammen ser vi for oss å lande på rundt 100 boenheter, sier han.

Sofienlund forsikrer at boligene som er vernet, den gamle rektorboligen og stabburet, skal pusses opp og være en viktig del av prosjektet.

– Det må vi ta vare på, og det har vi også sagt at vi skal gjøre, sier han.

Utbyggerne har blant annet vært innom tanken om å gjøre rektorboligen til et felleshus for de fremtidig beboerne i Bondelia.

Lokaler til leie

- Akkurat nå så er det byggearbeidere som skal bo der gjennom sommeren. Til høsten er vi åpne for ulike andre aktiviteter. Vi har for eksempel fått forespørsel fra et jenteband om å bruke et rom som øvingslokaler. Vi leier gjerne ut arealer helt til vi får grønt lys til å rive, sier Sofienlund.