Bonde kastet seg på traktoren da gjødselporten røk og 500 kubikk husdyrmøkk veltet ut

Gjødselporten sviktet. Ut av gjødselkjelleren veltet 500 kubikk møkk.