Gå til sidens hovedinnhold

Bon appetit (vel bekomme)

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolemat har blitt et hett tema (OA 28. juni og 2. juli).

Posisjonen i Vestre Toten kommunestyre bør kjenne sin besøkelsestid, og smi mens jernet er varmt. Posisjonen består av det store Arbeiderpartiet (13 representanter) og småpartiene MDG, SV og Rødt (til sammen 3 representanter). Posisjonspartiene har en Samarbeidsavtalesom lover å «utrede- og arbeide for gratis skolefrokost».

Det forbauser vel ingen at opposisjonspartiet Høyre går imot? Amanda Maria Tandsether frontet partiet i et leserinnlegg der hun repeterte de velkjente Høyre-verdiene om saken; kort fortalt: skolemat er irrelevant, det er læreren som teller og prislappen er et stort problem.

To kostholdseksperter svarte Tandsether med henvisning til en internasjonalt orientert studie av erfaringene fra foregangslandet Sverige (Oxford University Press). Svenskene innførte gratis varm lunsj til alle elevene i grunnskolen – stegvis i løpet av tiårsperioden 1959-69. Effekten har vært formidabel, blant annet betydelige økonomiske fordeler på lang sikt. Livstidsinntekten til de som fikk varm lunsj i hele grunnskoleperioden, økte med 3 prosent, sammenlignet med de som ikke var med. Jo tidligere de kom med, desto større var effekten.

Nytte/kost-forholdet var aller best for barn i fattige familier. Barna som vokste opp i den fjerdeparten av husholdningene som hadde lavest inntekt, økte livstidsinntektene sine med 5,8 prosent. Konklusjonen er klar: i Sverige har statsfinansiert varm lunsj til skoleungene bidratt til å redusere sosio-økonomiske ulikheter i voksen alder. Det er også dokumentert positive effekter på kroppslengde, på generell helse i tidlig voksen alder og på utdanningsnivå.

Posisjonspartiene i Vestre Toten er konsolidert på kravet om gratis mat til kommunens skoleelever. Snart skal vi se hva som ligger i begrepet; det kan variere fra en porsjon havregraut om morgenen før skolestart (donert av en veldedig organisasjon?), til varm lunsj, slik den svenske staten har praktisert i over 50 år.

Ryktene sier at kommunens administrasjon jobber med saken. Det forventes at en utredning skal være klar før ferien. Det blir interessant å se hva de har kommet fram til. Imens vil jeg gjerne presentere kongstanken til Rødt i denne saken:

1. Skole-lunsj etter svensk mønster.

2. Den skal produseres på det kommunale storkjøkkenet og fraktes ut til skolene.

Gimle Storkjøkken og vaskeri befinner seg fortsatt i utdaterte lokaler på Gimle, men beslutningen om et nybygg i nærheten er for lengst på plass. Byggeplanen skal behandles i kommunestyret umiddelbart over ferien.

Problemet er at Senterpartiet har varslet omkamp om kjøkkenets eksistens. Partiet tapte den kampen i 2019, men gir seg altså ikke! Ambisjonen er åpenbart å fremme nedleggelse på nytt i samband med konkretiseringa av byggeprosjektet.

Dette er ille, men saken er dessverre enda verre! SV – det sosialistiske venstrepartiet, som er en avgjørende del av posisjonen – signaliserer at de også vil følge Sp, for å fjerne det kommunale kjøkkenet og vaskeriet. Dermed er det klart at vi står foran en hektisk og nervepirrende høst i kommunestyret. For oss som ser storkjøkkenet og skolelunsjen i sammenheng er det mye som står på spill.

Kommentarer til denne saken