Det er første gang boligprisstatistikken til Eiendoms Norge viser kvadratmeterpriser for ulike boligtyper i de største kommunene i Innlandet. Statistikken baserer seg på salg av bruktboliger formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no i 2018.

Boligprisene i Gjøvik har tidligere vært regnet som klart billigere enn i de andre mjøsbyene, men etter sterk prisvekst over flere år, er det mye som tyder på at dette er i endring. Spesielt for leiligheter.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for solgte leiligheter i Gjøvik i fjor lå på 37 623 kroner, like bak Hamar med 38 523 og Lillehammer med 39 581 kroner.

- Dette kan skyldes at Gjøvik er blitt en universitetsby med pågang av blant annet studenter som kjøper boligen, istedenfor å leie bolig. I tillegg ser vi at flere ønsker å leve urbant i Gjøvik sentrum, sier salgsleder Camilla Hveem i EiendomsMegler 1 Gjøvik i en pressemelding.

Velger Vestre og Østre Toten

Eiendom Norges statistikk viser ikke tall for Vestre og Østre Toten grunnet for få omsetninger, men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på i overkant av 15 000 kroner for eneboliger solgt i både Vestre og Østre Toten i fjor. Dette er omkring 5000 kroner under Gjøvik.

Totenkommunene hadde klart høyere befolkningsvekst enn Gjøvik i fjor. De kan ha sammenheng med boligprisene sier Hveem:

- Den mangeårige høye prisveksten på boliger i Gjøvik kan ha bidratt til at Vestre og Østre Toten hadde høy befolkningsvekst i fjor, mens Gjøvik hadde den laveste befolkningsveksten siden 2001. Vi ser at flere førstegangskjøpere velger Vestre og Østre Toten hvor de føler de får mer for pengene, sier Hveem.