Boligmarerittet i Landåsbygda: Nå har kommunen funnet fram viktig dokumentasjon

– Vi har klart å finne igjen alle byggesakspapirene fra da huset ble oppført, og alt framstår som godkjent og i orden.