Boligmarerittet i Landåsbygda: Flere har meldt seg for dugnad og prestens kronerulling har gitt 8000 kroner til nå

- Kronerullingen har gitt bidrag på alt fra 100 til 1000 kroner, og flere har meldt seg for å hjelpe familien med dugnadsjobbing.