Nettavisen har skrevet at det aldri har vært tatt inn mer i eiendomsskatt. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 370 kommuner i fjor dro inn totalt 14,2 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det omfatter også skatt på næringseiendom.

Og nå går det mot rekordhøye inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. Huseierne har kartlagt innkrevingen fra landets 422 kommuner, og undersøkelsen viser at 286 kommuner i 2019 vil kreve eiendomsskatt fra boligeiere og hytteeiere.

Opp 400 millioner

De 286 kommunene har budsjettert med 7,9 milliarder i eiendomsskatt fra bolig i 2019. Det er en økning på 400 millioner kroner fra 2018 til 2019, og økningen kommer på toppen av en tilsvarende økning fra 2017 til 2018.

Over 100 kommuner budsjetterer ifølge undersøkelsen med økte inntekter fra eiendomsskatt fra 2017 til 2019. Dessuten har flere kommuner innført eiendomsskatt på bolig i 2019. I grafen under har vi vist utviklingen i eiendomsskatt fra boliger fra 2013 til 2019.

Eiendomsskatten er en kommunal ilagt skatt. Men siden Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) ble henholdsvis statsminister og finansminister høsten 2013, har boligeierne måttet tåle en økning i eiendomsskatten fra 4,2 milliarder kroner i 2014 til budsjetterte 7,9 milliarder i 2019.

Det er ikke generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne fornøyd med.

Usosial

- Huseiernes mener eiendomsskatten er usosial, fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om yt etter evne, sier Meyer i en kommentar til rapporten.

Huseierne mener økningen i eiendomsskatteinntekter har flere årsaker. Dels har noen kommuner endret satsene for eiendomsskatt, mens noen kommuner har endret for bunnfradraget for å få større inntekter.

I andre kommuner har det vært en retaksering som har ført til at grunnlaget eiendomsskatten øker. Dermed øker også eiendomsskatten.

Storbyene på topp

Alle de tre største byene i Norge har nå eiendomsskatt. dermed ligger disse byene på toppen i absolutte kroner av hva de tar inn. Oslo kommune har ifølge Huseierne budsjettert med 620 millioner kroner i eiendomsskatt fra boligeierne i år.

Det er en økning på 168 millioner kroner fra 2017. Oslo har i perioden økt satsen fra 2 til 3 promille av verdigrunnlaget. I Bergen håper byrådet i år å få inn 592 millioner kroner, i Trondheim er det budsjettert med 505 millioner fra huseierne.

Noen små kommuner har en prosentvis økning i inntektene fra eiendomsskatt på flere hundre prosent fra 2017 til 2019.

Lavere maksimalsats

Den nåværende regjeringen har signalisert at øvre grense for eiendomsskatten skal senkes fra syv til fem promille i 2020.Fireparti-regjeringen ønsker en ytterligere senking fra fem til fire promille.

- Løftene i regjeringserklæringen er et nytt skritt i riktig retning, men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.