Studentboligene i Røverdalen blir dyrere enn først antatt: Nå søker Sit om større tilskudd

Grensa for å få statlig tilskudd til bygging av studentboliger har lenge vært på 700.000 kroner per enhet. Dette målet har ikke Sit klart å nå, og de sier derfor fra seg tilskuddet fra 2017 og søker på nytt etter nye, utvidede regler.

Artikkeltags