Her kan Gjøvik få plass til nærmere 1000 nye boliger

Stensjordet er Gjøvik kommunes største potensial for nye boligtomter, men det kan gå nærmere fem år før de første husene kan bli bygd.