Norges beste bygg

Det er tid for å dele ut Statens byggeskikkpris igjen. Her en av de tidligere vinnerne: Pilestredet Park i Oslo.

Det er tid for å dele ut Statens byggeskikkpris igjen. Her en av de tidligere vinnerne: Pilestredet Park i Oslo. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Se deg rundt. Finnes Norges flotteste bygg i nærheten av deg?

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Statens byggeskikkpris skal deles ut også i år. Derfor trenger Husbanken tips om hus, bygg og arkitektur som utmerker seg i hele landet.

I fjor var to boligbygg med i finaleheatet, men til slutt vant Hamsunsenteret på Hamarøy. Forrige gang et boligbygg fikk prisen, var i 2007. Da gikk den til Pilestredet Park på den gamle Rishospital-tomten i Oslo (bildet).

Kanskje er det på tide at en bolig eller et boligkompleks stikker av med prisen igjen?

Alle som interesserer seg for byggeskikk, arkitektur og stedsutvikling bør uansett kjenne sin besøkelsestid og levere inn forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2012.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til «å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø

Prisen deles ut av Kommunal- og regionalministeren hvert år.

Dersom du kjenner til et bygg du syns fortjener Statens byggeskikkpris i år, vil sekretariatet svært gjerne ha inn forslag fra deg.

I fjor kom det inn over 100 forslag på bygg. Av disse ble sju nominert. De nominerte byggene befares av juryen, som så avgjør vinneren.

– Vi oppfordrer alle til å komme med forslag. Se deg rundt etter gode boliger og andre bygg om det er noen som fortjener prisen, sier Lene R. Edvardsen, lederen for sekretariatet for Statens byggeskikkpris.

Frist for å melde inn kandidater er 15. februar. Alle forslag til kandidater til Statens byggeskikkpris 2012 offentliggjøres fredag 17. februar.

Hvem kan få prisen

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

For å bli nominert av juryen, må byggene oppfylle noen sentrale krav til byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene er opparbeidet og ferdigstilt.

Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming. Det er også et minimumskravet er at bygget tilfredsstiller teknisk forskrift 2007.

Artikkeltags