Boligmarerittet i Landåsbygda: Vegvesenet: – Vannet er grunneiers ansvar Kommunen: – Finner ingen byggetillatelse

– Det er grunneiers ansvar å håndtere vann som kommer inn på eiendommen fra ei stikkrenne på en etablert vei.