Dette huset kan stoppe utbyggingen av 15 boliger på Lena

– Det blir ikke gjennomført noe hvis kommunen sier nei til riving. Det er det ikke økonomi til, sier Arnfinn Stråmyr i Norgeshus EH Bolig.