Anne og Erik vil overdra gården til sønnen, men får ikke dele fra tomt til seg selv: – Ønsker ikke kommunen at folk skal bo på bygda?

I 2017 startet Anne og Erik Eriksrud arbeidet med å få fradelt tomt til bolig på Øfstås Østre på Bøverbru, slik at gården kan overdras til sønnen. De har kun møtt på avslag fra kommunen, og kritiserer den negative holdningen de er blitt møtt med.