Kartverket har startet med elektronisk tinglysing for profesjonelle brukere. Det var statsråd Jan Tore Sanner som sto for den offisielle starten på digitaliseringen av tinglysingsprosessen.

Hittil har Kartverket brukt cirka fire dager på å tinglyse en eiendom. Postgangen har kommet i tillegg. Heretter vil tinglysing kunne skje 24 timer i døgnet – i de fleste tilfeller på sekundet. For boligkjøpere, banker og meglere vil besparelsene være store.

– Dersom det nye elektroniske tinglysingssystemet raskt blir tatt i bruk, kan samfunnsgevinsten av e-tinglysing bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Når det profesjonelle markedet tar i bruk elektronisk tinglysing, vil det ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Bankenes lånekunder kan nå signere alle dokumenter i nettbanken.

Eiendomsmeglerne vil få en enklere hverdag ved at det innføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes til tinglysning. Feil og mangler vil fanges opp umiddelbart.

Målet er at 50 prosent av tinglysningsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019.

– Med den nye elektroniske løsningen vil eiendomsoverdragelsene kunne skje raskere. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for boligkjøpere, banker og meglere, som vil merke at tinglysingsprosessen blir mer effektiv, sier direktør Turid Ellingsen i eiendomsdivisjonen i Kartverket. (ANB)