Kultur er viktig. Vi er i Mjøsregionen kanskje landets beste – spesielt på musikk og teater/show. Imidlertid fikk jeg «hakeslepp» av å se – og ikke minst høre – fylkesordfører Even Aleksander Hagen forsvare å sende 24 personer til bokmessa i Frankfurt nylig – kostnad 3 millioner kroner. Ifølge han skulle disse rigge og betjene stand på messa. 24 personer – hvorav 17 byråkrater og 7 politikere! Hallo!

Pulsen steg – men jeg sa til meg selv: «Ro deg ned nå Olsen – pust med magan – så går det nok over». Men det gjorde ikke det!

Og bedre ble det ikke da jeg 24. oktober leste en artikkel i OA – skrevet av Anne- Marte Kolbjørnshus (Komiteleder opplæring og kultur, Oppland fylkeskommune). Hun stiller innledningsvis spørsmål om hva vi (altså leserne) egentlig vet om hva disse 17 + 7 personene har gjort på bokmessa. Hun navngir tre personer + et ektepar som bor i Tyskland – som trolig ikke er blant de 24 – og hva disse har bidratt med. Fint det – men hva har de resterende 21 bidratt med?

I en tid hvor alle kommuner, fylkeskommuner og stat skal spare penger – og må redusere sine budsjetter på mange områder, opplever jeg dette som meningsløst og utrolig provoserende. Av alle inntekter den norske stat/fylkeskommune/kommune forvalter, kommer mye fra det vi skattebetalere yter. Og når man ser en slik ressursbruk, blir jeg kvalm. Det nytter ikke å forsvare dette med å si at pengene tas herfra eller derfra – de kommer fra samme «kilde» uansett.

I tillegg må det også nevnes at Oppland snart ikke eksisterer lenger. Innlandet er det nye navnet – og da lurer jeg på hva som ble markedsført på messa – et snart ikke-eksisterende område nord for Oslo?