Gå til sidens hovedinnhold

Bløffen vil til evig tid leve

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vegard Riseng, fylkestingsrepresentant for Innlandet Høyre, er befriende klar i sin analyse av «bløffen». «Det er ikke egnede lokaler vi mangler. Vi mangler tannleger. Tomme klinikker behandler ingen pasienter» skriver han.

I TV2s 21- nyheter har vi de siste dager hørt om overgreps- og angstpasienter som må vente i ett til fire år på utredning av sin angst for tannbehandling i Den offentlige Tannhelsetjenesten (DOT). Og etterpå – om de venter – må de vente ytterligere på selve tannbehandlingen.

Personer i institusjon og med hjemmesykepleie har lovfestet rett på gratis tannbehandling i DOT. Av denne gruppen personer er det i Oslo kun 18 prosent som får denne lovpålagte tannbehandlingen. 82 prosent får det ikke. Lovpålagt – men totalt neglisjert.

For noen år siden kunne pasienter med tannlegeskrekk gå til privat tannlege for behandling. Ikke alt gikk like bra. Noen pasienter nekter (klarer ikke – uansett) å sette seg i tannlegestolen. Men for svært mange pasienter gikk det ganske bra. Problemet er at disse pasientene – når de først kommer seg til tannlege – har kjempestore behandlingsbehov. Kostbare behandlingsbehov. Tidligere fikk denne pasientgruppen refusjon fra Helfo – en ganske god økonomisk støtte ved gjennomført behandling. Høie fjernet denne støtten.

Udokumentert påstår departementet at norske private tannleger er lovbrytere og har tilegnet seg på ulovlig vis deler av denne Helfo-støtten. Derfor fjernet Høie like greit alt – for alle angstpasienter over hele landet. Høies alternativ er ett til fire års kø for utredning. Han kunne/burde alternativt funnet de lovbrytende tannlegene og straffet dem.

ESA påpekte i mars 2014 at finansieringen av DOT muligens var lovstridig da det kunne være mulighet for ulovlig kryss-subsidiering. DOT ble pålagt å endre regnskapsførsel. Revisjonsselskapet BDO laget en rapport om for vel et år siden – evaluering av omleggingen av regnskap i DOT. Etter min mening er rapporten «rent slakt» av DOTs regnskap.

De aller fleste tannleger i DOT er faglig svært flinke, meget tålmodige, meget skånsomme i sin behandling av både barn og voksne. Problemene som har oppstått etter 1983 er det ikke tannlegene som er ansvarlige for.

Jeg tror ikke ledelsen i departement og direktorat evner å se – og erkjenne – at i dagens (2021) Norge er tannbehandling av barn, unge, voksne og gamle mange steder i landet av «sovjetisk» karakter.

Vi er for mange tannleger. Ikke for få. I byene i Norge hoper det seg opp med tannleger i privat virke. De fleste er utdannet i utlandet. Prispresset har vedvart i mange år. Prispress medfører press på kvalitet.

Statssekretæren som uttalte seg i TV2s nyhetssending var et tragisk bilde på hvorledes politisk hjernevask blir totalt ødeleggende for fakta og fornuft.

Budsjettforhandlingene for 2021 medførte 42 millioner ekstra kroner til to konkrete tannhelseprosjekt på «utsiden» av DOT – myntet på de pasienter som DOT «glemmer». Åshild Bruun-Gundersen har stilt Høie spørsmål om hva som er status for prosjektene.

Jeg burde ikke «tro noe», men etter flere tiårs observasjon av det tannhelsepolitiske kunnskapsnivå i departementet og direktoratet, blir det vel en stakkars statssekretærs oppgave å forklare – og bortforklare – langt inn i tåkeheimen.

Om noe savner min mening om hvorledes «ting bør ordnes» vil de selvsagt ikke kunne finne det i dette innlegg. Til det er problemstillingene alt for omfattende, med altfor mange fasetter – og med meget store kostnader forut.

Svaret er like enkelt som det er intetsigende: systemfeil.

Kommentarer til denne saken