Blir tilbud om bioøkonomi på Dokka videregående skole likevel

Dokka videregående skole søkte om å få fortsette å gi elever tilbud om studier i bioøkonomi. Fylkeskommunen sa nei til å støtte faget økonomisk, men har gitt tillatelse til å fortsette prosjektet.