Gå til sidens hovedinnhold

Bli med oss, damer!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk på sitt beste er nærmest vakkert. Den ivaretar alle i samfunnet, bidrar til at vi tar vare på hverandre og spiller hverandre gode. Politikk på sitt verste er omtrent som på film. Vi trenger ikke filmpolitikken i Innlandet. Vi trenger et mangfold av politikere som jobber for vårt felles beste og for å utvikle samfunnet sånn at unga våre kan få det bra i åra som kommer.

Vi engasjerer oss politisk fordi vi har tro på forandring, at vi kan bidra til en utvikling som betyr noe for folk her vi bor. Det er mye annet tid og krefter kunne vært brukt på, men for å påvirke framtida til unga våre mener vi politikken bidrar mest konkret i utforming av morgendagens samfunn og deres liv.

Du trenger ikke kunne alt og vite alt for å engasjere deg, mange har en oppfatning om at de kan for lite til å drive med politikk, men å være folkevalgt i Norge innebærer at du faktisk er en helt ordinær person med kunnskap om noe og ikke om alt. Det bidrar også til at beslutninger kan fattes tilpasset livet folk lever, og ikke bare hvordan det teoretisk sett kan eller burde være.

Vi som er politikere i dag har et ekstra stort ansvar for å bidra til at andre har lyst til å være politikere etter oss. Det gjelder alle i alle aldre, men særlig damer og unge. Det er stort fokus på befolkningsnedgang, mangel på ungdom og hvordan vi skal få flere til å ønske å bo i Innlandet, jobbe her og stifte familie. Svaret på det er å slippe nye, unge og kvinnelige krefter til.

Det står respekt av folk som bruker fritida si på samfunnsutvikling, reguleringsplaner, skolestruktur, planlegging av framtidas eldreomsorg, kutt i budsjetter, hyttefelt, avgifter på vann og avløp og organisering av barnevern. For det store flertallet er politikk en hobby med en liten godtgjørelse for noen møter i året, kaffe i pappkrus og tørr kringle.

Det er mye ris og lite ros i denne bransjen. Det er urettferdig og det er veldig synd. Mange bruker mye tid og ofrer mye. Folk som bruker fritida si på politikk har alle samme mål - et bedre samfunn for alle. De beste løsningene får vi når folk møtes og meninger brytes. Vi må slippe alle gode krefter til, vi må ha som mål at flere unge og flere damer engasjerer seg i lokalsamfunnet og i politikken. Vi må sørge for at de respekteres for den de er, jobben de gjør og meningene de har. Det fortjener de og ikke minst, det fortjener samfunnet vårt.

Skal demokratiet overleve trenger vi at flere deltar, og da er det nødvendig at noen trer til side. Vi trenger alle type folk, ikke én type med en og samme tanke, da stopper utvikling og demokratiet blir noe et fåtall av folk kjenner seg igjen i. Vår oppfordring blir derfor at du kan og bør delta i demokratiet vår, engasjer deg politisk, bli med oss!

Kommentarer til denne saken