– Dette er helt fantastisk og moro. Det er godt, rett og slett deilig, å få ros og anerkjennelse fra sine egne, sier direktør Ole Aastad Bråten ved Valdresmusea til OA.

Valdresmusea ble kåret til årets museum i skarp konkurranse med mange andre museer fra hele Norge.

Profesjonelt og moderne

Vinneren ble rost for i løpet av de siste årene å ha blitt et stadig mer profesjonelt og moderne museum og utnytte sine ressurser godt. Juryen framhevet også Valdresmuseas lokale forankring og evne til å ivareta og levendegjøre både den materielle og immaterielle kulturarven.

– Dette er et resultat av mange års hardt arbeid og bevisste prioriteringer, og ikke minst av et sterkt og ektefølt ønske i hele organisasjonen, sa Aastad Bråten i sin takketale.

Kulturminister Anette Trettebergstuen delte ut prisen den 6. april, under Det nasjonale museumsmøtet 2022 i Skien.

– Skal bruke prisen godt

– Dette gir oss oppmerksomhet som vi kommer til å bruke for det er verdt som vi må spinne videre på for å få økt besøk, sier Bråten.

I tillegg til Valdresmusea var Kvinnemuseet ved Anno museum og Sør-Troms museum nominert. I nominasjonen påpekte juryen hvordan alle kandidatene var genuint opptatt av å innta en aktiv samfunnsrolle.

Valdresmusea er det konsoliderte museet for Valdres og består av Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Valdresmusea driv Norsk institutt for bunad og folkedrakt og samarbeider med andre aktører om drift av Gardbergfeltet og Stiftelsen Frydenlund.