Dette skjer slik at tiltakene i Hans Mustads gate og Marcus Thranes gate kan gjennomføres.

– Det er flere årsaker til at prosjektet har blitt dyrere enn beregnet, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Statens vegvesen.

Vegvesenet begynte å bygge sammen med Eidsiva og Gjøvik kommune før de var ferdig med å detaljplanlegge eget prosjekt.

– Byggetida blir oppstykket og oppdraget fordelt på to byggekontrakter. Lange byggeperioder medfører økte kostnader. Arbeidet som har blitt utført i gata til nå, har også blitt mer omfattende og dyrere enn opprinnelig planlagt.

Unngå ekstra graving

Grunnen til at Vegvesenet koblet seg på prosjektet til Eidsiva og Gjøvik kommune før sykkelprosjektet var planlagt i detalj var at grunneiere og trafikanter dermed slapp å få to perioder med intensiv graving i gata.

– Vi har fått utført mye grunnarbeid sammen med Eidsiva og kommunen, og vi har fått gjort ferdig mye arbeid med murer, avkjørsler og andre tiltak på private eiendommer. Hvis vi ikke hadde framskyndet dette arbeidet, måtte vi ha gravet på nytt, der kommunen og Eidsiva nylig hadde gjort seg ferdig. Dette ville ha medført store ulemper for beboerne, sier Vidar Øfstaas.

Dårlig mur

I tillegg til økte kostnader på grunn av lang byggeperiode og omfattende arbeid med prosjektering, har flere av murene i det bratte sideterrenget blitt dyrere enn opprinnelig antatt. Dette gjelder blant annet muren på nedsida av gata, mot Røverdalen, som var i dårligere forfatning enn antatt da prosjektet ble planlagt, skriver Vegvesenet i pressemeldingen

De har ca. 82 millioner kroner til disposisjon totalt på prosjektet i Fylkesveg 172, det holder ikke til å bygge ut hele strekningen. Vegvesenet ønsker derfor å prioritere tiltak i nord, der det er størst behov for å øke trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister.

Arbeidet med å lyse ut bygging av det som gjenstår på prosjektet, pågår for fullt, og Vegvesenet vil lyse ut denne kontrakten i sommer. Byggestart blir da til høsten. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2020, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.