Blå Kors-undersøkelse: 1 av 10 barn og unge gruer seg til jul