Bjørnsveen ungdomsskole kan bli «leksefri» fra høsten. Men leksefri er ikke leksefri

Rådmannen i Gjøvik går inn for at Bjørnsveen ungdomsskole innfører en prøveordning uten pålagte hjemmelekser fra høsten, men rektor sier at elevene likevel må påregne lekser.