Den siste tida har det vært oppmerksomhet rundt det som blir kalt konverteringsterapi og homoterapi. Dette er også blitt knyttet til sjelesorg.

I møte med en slik samtalepraksis vil jeg si at det strir mot alt det grunnleggende jeg tenker sjelesorg er og skal være. Det er forferdelig å høre hva LHBTI personer er blitt tilbudt og utsatt for. Når dette kalles sjelesorg så er det misbruk av sjelesorgbegrepet. Det LHBTI personer er blitt utsatt for i den såkalte homoterapien eller konverteringsterapien, er overgrep.

Når et menneske som søker samtale om dype eksistensielle identitetsspørsmål blir møtt med at Gud er imot homofili så er det en meget alvorlig og sterkt grenseoverskridende praksis.

Sjelesorg er en fortrolig samtale der en kan formidle noe en ikke ønsker å dele med alle. Det kan være et konkret eksistensielt, etisk eller religiøst problem eller dilemma som en ønsker å klargjøre gjennom samtale.

Den som henvender seg til kirka skal ikke bli møtt med slike nedbrytende holdninger som det nå er satt søkelys på, og heller ikke en slik praksis som konverteringsterapi/homoterapi utøver.

Som biskop i Den norske kirke vil jeg understreke at sjelesorgsamtalen skal være en samtale og prosess som styrker livet. Ingen skal utsettes for at ens grunnleggende identitet skal forsøkes endres.