Med Vismunda som livgivende åre for næringsliv og arbeid, var Biri sammen med dagens Snertingdal, Redalen og Biristrand for et par hundreår siden et blomstrende samfunn. Folketellingen for Biri og Snertingdalen i 1865 forteller at det den gang var bosatt 5465 personer i området.

Det var likevel Gjøvik og Lillehammer som utviklet seg til byer, og i den store kommunesammenslåingen i 1964 ble Biri kommune innlemmet i Gjøvik kommune. I dag bor rundt 1600 mennesker i sentrumsområdet på Biri, og cirka tilsvarende i Biristrand og Redalen.

Mer overraskende er kanskje at nærmere 50 bedrifter har adresse på Biri. Men det er ikke tilfeldig at for eksempel logistikkbaserte bedrifter som Nr1 Trykk valgte nettopp Biri. Pent plassert midt mellom de tre store Mjøsbyene, i direkte tilknytning til så vel E6 som rv4, burde Biri ha alle forutsetninger for vekst, ikke minst som bo-område.

Der kampen om attraktive boligtomter er beinhard i Gjøviks mer nærliggende sentrumsområder, har Gjøvik kommune i dag en tomtereserve tilsvarende på mer enn 400 boenheter på Biri, blant annet med opp mot 300 boliger i Honnelia. På kartet har Biristrand og Redalen alene tomteareal til omtrentlig 150 nye boliger.

Ny flerbrukshall og Biri storstuggu er på plass. De nærmeste åra vil Biri få ytterligere et løft som bør være tiltalende for barnefamilier, med ny barnehage og ny barneskole samlet ved ungdomsskolen. Dertil er kommunens bygdelab-arbeid godt i gang som en del av stedsutviklingsprosjektet. Flere samarbeidsmøter er holdt, og torsdagens folkemøte var svært positivt og forventningsfullt.

Det aller viktigste for den framtidige utviklingen av Biri ligger imidlertid verken i kommunen eller innbyggernes hender. Dersom planene om Mjøssykehuset på Moelv klarer styre unna alle hindringene som legges i veien, vil det nye sykehuset kunne få flere til å gjøre som Christian Øveråsen og Siri Aasdokken Grønbrekk. Det unge paret har valgt å bygge sitt framtidige hjem på Biri nettopp på grunn av den sentrale beliggenheten. Befolkningsstatistikken forteller at Gjøvik må satse enda mer på å få flere yngre til å tenke samme tanken.