– Det er et dårlig orgel.

Kantor Inger Schiager ser opp på galleriet hvor orgelet på Biri kirke i dag sitter. Det er produsert i 1965 – en dårlig periode for orgelproduksjon generelt. Man hører det på klangen, mener Schiager. Eksperten som har vært innom på inspeksjon, sier at å pusse opp eller bytte ut deler ikke vil ha noe særlig å si for å bedre den.

– Det skyldes ikke at én enkeltprodusent gjorde dårlig håndverk, det er typisk for orgler fra denne perioden. Det var rett og slett måten man bygget på som ikke var særlig bra. Å bytte ut deler underveis, har dermed liten hensikt. Da går det ti år og så er klangen like dårlig igjen, sier Schiager. Hun syns det er en trist situasjon for en kirke som har rykte på seg for å være en fantastisk konsertkirke.

Biri menighetsråd har derfor bestemt seg for å gå for den langsiktige planen. Innen 250 års-jubileumet i 2027, vil de ha på plass et helt nytt orgel.

Må samle inn halvannen million

Et nytt kirkeorgel vil koste minst 4,5 millioner. Gjøvik kommune og Kirkelig fellesråd har blitt tilsendt søknader for å dekke 3 av disse, men den siste halvannen millionen håper orgelkomitéen å samle inn selv. Det betyr i praksis at de må få inn 150.000 kroner årlig de neste ni årene.

Da må det kreative løsninger til. Leder i komitéen Torvild Sveen er allerede godt i gang: han ber bryllupsgjestene gi til formålet.

– Vi har nok servise. Et kirkeorgel er en langsiktig investering i kirka og vil være til glede for alle som benytter den, sier han om beslutningen.

– Vi har sett det før at Biri-folket viser stor omsorg for kirka, både ved innsamlingen til Biri-madonnaen og flygelet som står i kirkerommet, legger Schiager til.

– Vi «solgte» da tangenter med et fint lite bevis på at man hadde bidratt, slik at folk kunne komme innom og si «den tonen der eier jeg».

Nå er spørsmålet om folk er like interesserte i å kjøpe orgelpiper.

 

Ei dugnadsbygd

Orgelkomitéen håper våren 2018 blir starten på en historisk dugnad til glede for framtidige generasjoner på Biri. De økonomiske rammene er fremdeles til avklaring, men de har begynt å ta imot gaver, minnegaver og testamentariske gaver. Nylig kom det inn 15.000 kroner i etterkant av en begravelse. Innsamlingen er med andre ord allerede i gang.

– Når staten trår ut, må kirkene tenkte nytt, mener Sveen. Han tror at med ei kirke i endring, vil denne formen for økonomisk dugnad bli stadig vanligere.

– Biri er ei dugnadsbygd, og folket her er gode på å løfte i flokk. De par siste årene har en ny flerbrukshall i regi av idrettslaget ført til stor iver og dugnadsinnsats. En innvielse av et nytt orgel vil være en av de beste gavene vår praktkirke kan få, mener han.