Bioøkonomifaget på Dokka

Av
DEL

MeningerMotsvar til Kjersti Bjørnstad og Anne-Marthe Kolbjørnshus.

Jeg ble sjokkert når jeg bladde opp i OA og fant hva Kjersti Bjørnstad (Sp) og Anne-Marthe Kolbjørnshus (Ap) hadde påstått om bioøkonomifaget. Det er vanskelig å se for seg hva fylkespolitikerne forventer av et lokalt totimersfag, som i utgangspunktet skulle legge grunnlaget for et framtidig programfag. Det er og vanskelig å forstå hvorfor all denne kritikken kommer fra hold som i utgangspunktet skulle støtte både klimasaken og lokale initiativ, og med så stygge argumenter og påstander.

Den faglige kritikken av bioøkonomifaget er uhørt. Vi har vært i samarbeid med noen enormt store bedrifter som har gitt oss tilgang til fagpersoner av rang. Vår nærmeste samarbeidspartner Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter (DNV) har i alt 10 ansatte, hvor alle unntatt en har en mastergrad eller høyere. Vi har ornitologer, økologer, zoologer osv. Den ene som ikke har mastergrad, Geir Høitomt, er en lokalkjenner av rang og er av mange sett på som den flinkeste av alle. Hjernen bak faget, Kitty Selj; lærer i biologi, kjemi og naturfag har over 30 års erfaring som lærer. Dette er folk som kan. Det er hinsides min forstand at det er med dette, mulig å påstå at vi ikke har fått nok faglig fordypning.

Sett totalt, så har dette bare vært et fag med to timer i uka. Det har ikke engang tittelen fag, men prosjekt. Det sier seg selv at man ikke har tid til å gå i dybden i Keynsisk økonomi, eller virkningen av det kapitalistiske systemet på klimaet. Det er ting som du ikke kan få en full forståelse på et totimers fag. Men at vi ikke har hatt om økonomi og verdiskapning er ikke sant. Det er jo det hele faget har gått ut på. Hvordan vi kan utnytte ressursene våre på en best mulig måte, uten at vi gjør mer skade med å utnytte dem. Det er et tema det er skrevet tykke bøker om. Temaet er vanskelig, men vi har fått et mye bedre innblikk inn i det.

Plukke søppel på Svalbard? Dette er kanskje det verste å høre av alt. Bjørnstad kommer med uttalelsen «Men jeg savner økonomidelen og mer søkelys på verdiskapningen., selv om det er flott at de har vært på Svalbard og plukket søppel». Dette er kanskje den mest provoserende uttalelsen Bjørnstad kommer med. Det er et møkkete retorisk triks som får det til å virke som om vi reiste til Svalbard bare for å plukke søppel. Vi plukka søppel på Svalbard, men det var ikke sånn at vi reiste til Svalbard bare for å plukke søppel slik Bjørnstad vil ha det til. Vi reiste dit for å lære. Vi som reiste hadde en hel ukes opplegg hvor vi hadde om Svalbards økologi, historien til Svalbard, dyrelivet på Svalbard osv. Alt i regi av biologer fra Universitetet på Svalbard og DNV. De som var med på prosjektet kan av den grunn mangfoldige ganger mer om dyreliv og klimautfordringer på Svalbard, enn gjennomsnittsnordmannen (fylkestingsrepresentanter er iberegnet).

Med dette håper jeg og tror at Ola Tore Dokken (Sp) holder stand på dette møte som skulle skje den førstkommende torsdagen. Dokken, sammen med Linn T. Sunne (Ap,) har forstått hvor viktig dette faget er for Dokka vgs. Hvis Dokken gir seg på dette, så går det fort som han selv har frykta. Det er et faktum at Dokka vgs, hvor jeg og alle mine har gått de siste årene, har måtte møte store nedskjæringer. Det har blitt gradvis færre linjer; ikke fordi Dokka er en dårlig skole ingen vil gå på, men fordi de synes Dokka er for liten. Og noen har foreslått å legge ned hele skolen. Det er ikke mange, men det er stemmer for det.

Til høsten er første gang jeg har muligheten til å stemme i kommune og fylkestingsvalg. Bioøkonomifaget har og gitt meg en rekke nye ideer om hvordan politikken kan ødelegge for folks initiativ og arbeid for å lage et bedre lokalsamfunn. Jeg har lært å hate ordet «engasjement», som har blitt en måte for politikerne å si at det er fint at du deltar, men det kommer ikke til å skje noe. Jeg har og lært at ikke alle mennesker her i verden er interessert i lokalsamfunnet. Noen vil ikke godt. Hadde alle politikere som hadde sagt de var interessert i et levende lokalsamfunn og lokale tilbud og arbeidsplasser gjort som de sa, ville det vært en bioøkonomilinje på Dokka for lenge siden.

Alt dette gjør det vanskelig for meg som førstegangsvelger å vite hvem jeg skal stemme på. Med så mange motstemmer høyt oppe til det du driver med, og fra mange forskjellige politiske hold så er det vanskelig å vite. Det er bare tre små partier som har gitt oss aktiv støtte gjennom det hele på fylkesplan, og det er ikke Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

Martin Hansebråten

Bioøkonomielev, Dokka vgs.

Artikkeltags