Seks avvik funnet hos Vazelina Bilopphuggeri

Etter en inspeksjon ved Vazelina Bilopphuggeri AS har det blitt påvist seks avvik, og en anmerkning.