I Norge liker vi å snakke om hvor likestilte vi er, men er vi egentlig så likestilte som vi tror? Fra i dag av jobber alle kvinner gratis ut året. Det er fortsatt slik at kvinner bare tjener 87 prosent av det menn gjør. Dette markeres med likelønnsdagen 14. november.

Det er i dag flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, men likevel tjener kvinner mindre. Grunnene til denne forskjellen er sammensatt, men primært handler det om en verdisettingsdiskriminering i det norske arbeidslivet. Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt. Norske kvinner og menn velger tradisjonelt og kvinnene velger oftere yrker knyttet til helse- og omsorg. Disse yrkene er stort sett i offentlig sektor, som gjennomgående er dårligere lønnet enn privat sektor.

Blant Utdanningsforbundets 6800 medlemmer i barnehage og grunnskole i Innlandet jobber det 82 prosent kvinner. Det er likevel ikke slik at de menn som jobber i barnehage og skole tjener mer, menn og kvinner i samme stilling tjener stort sett det samme. Her er det imidlertid snakk om lik lønn for arbeid av lik verdi.

Ingeniører og barnehagelærere har like lang utdanning. I offentlig sektor som for eksempel kommunen tjener en ingeniør i gjennomsnitt 85.000 kr mer enn en barnehagelærer. Denne forskjellen blir større desto lengre utdanningen er. I tillegg jobber kvinner deltid i større grad enn menn, noe som øker forskjellen ytterligere.

I framtida vil det være stadig større behov for både lærere og pleie- og omsorgsarbeidere. Vi trenger både menn og kvinner i disse yrkene, og for å overbevise de unge til å søke seg til disse utdanningsretningene, så må det oppleves som attraktivt å jobbe i disse sektorene.

Er det kanskje på tide å tenke seg litt om? Hvordan reagerer vi dersom dattera ønsker å bli bilmekaniker, eller sønnen ønsker å bli barnehagelærer? Støtter vi dem?

Vi i Utdanningsforbundet Innlandet er opptatt av at myndighetene tar tak i dette, sammen med fagforeningene. Først og fremst må partene lage en forpliktende opptrappingsplan og utvide rammene for tariffoppgjørene i offentlig sektor. Lønn er virkemiddelet med størst gjennomslagskraft. Andre virkemidler er for eksempel delt foreldrepermisjon og full barnehagedekning.

Partene må i fellesskap jobbe for et mer likestilt arbeidsmarked, der alle kan velge den utdanningen de ønsker, og vite at de får lik lønn for arbeid av lik verdi!