Rett før klok­ken sju tirs­dag kjørte en bil av veien i Aust-Torpa i Nordre Land. Føre­ren var en mann i 20-årene.

Han får nå opp­føl­ging på Lillehammer syke­hus for even­tu­elle skader. Det melder politiet i Innlandet på Twitter.

Bilen havnet i grøfta ved Dokkfløyvegen.

Dårlig mobil­dek­ning

Poli­tiet fikk en vars­ling fra ambu­lan­sen. Ifølge poli­tiet var det dårlig mobil­dek­ning i områ­det. En stund slet de også med sam­bands­dek­nin­gen.

Alle nød­eta­ter rykket ut til ulyk­kes­ste­det.

– Ambu­lan­sen er fremme på stedet og iva­re­tar fører, kunne ope­ra­sjons­le­der i poli­tiet, Atle Bern­hoft von Obstfelder opp­lyse.

Hel­se­per­so­nell trengte hjelp

Kjø­re­tøyet lå på siden og vil bli berget senere i dag. Det er fore­lø­pig ukjent ska­de­om­fang på fører.

Ifølge poli­tiet var ikke fører fast­klemt i kjø­re­tøyet.

Ambu­lan­se­per­so­nell måtte like­vel ha bistand fra brann­ve­se­net for å få ved­kom­mende ut av bilen.