Bibliotekene har satt inn hasteløsninger: Slik får du lånt bøker før påske

Bibliotekene i Toten-kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har igangsatt haste-løsninger for utlån før påske.