Bever til besvær i Vestre Toten

Tette stikkrenner og demninger skaper utfordringer. Det åpnes for å felle flere bevere.