Brukerne av storkjøkkenet i Vestre Toten kommune har i dag et godt tilbud med mat som er av meget god kvalitet. Undersøkelser besvart av brukere både i og utenfor kommunen viser at brukerne er fornøyd både med smak, kvalitet og de ulike alternativer som tilbys til brukere med ulike dietter. De ansatte har et stort fokus på matsikkerhet og mattilsynet har brukt storkjøkkenet i VTK som et forbilde for andre virksomheter.

Ernæring er en viktig del av det helhetlige behandlingstilbudet det store spekteret av brukere i kommunen vår mottar. Forebygging av under- og feilernæring er også viktig for å forebygge sykdom som følge av dårlig ernæringsstatus. God og riktig ernæring resulterer i bedre helse og livskvalitet.

Man kommer heller ikke unna at kostnaden vil bli større for kommunen dersom brukerne trenger mer omfattende behandlingstilbud som kunne vært avverget ved tidlig og god forebygging av under- og feilernæring.

Ansatte ved storkjøkkenet er genuint opptatt av kvalitet, matsikkerhet og tilpasning for sine brukere. Dette gjenspeiles godt i tilbakemeldingene personalet ved kjøkkenet mottar.

Det er mange elementer som skal tas med i betraktning når man vurderer forslaget rådmannen har lagt fram og hvilke konsekvenser det fører med seg.

Noen eksempler på dette er blant annet; brukere som er avhengig av spesialdietter raskest mulig får per dags dato sin mat levert samme dag det er meldt inn endring, fordi de ansatte ved storkjøkkenet har god faglig kompetanse på hvor viktig det er å starte opp med ernæringsmessig riktig kost raskest mulig. Denne muligheten vil ikke være mulig å få til ved et masseproduksjonskjøkken på grunn av stor pågang og større brukergruppe.

Kjøkkenet tilbyr også i dag ekstra mat og drikke som hører til de ulike høytidene, produserer kaker til hverdags og fest, kaker til møter i VTK, diettkaker, glutenfritt brød. I tillegg har kjøkkenet god kompetanse på berikelse av kost. Derfor produserer de blant annet smoothie til omsorgsboligene beriket med energi, protein og fiber. De tilbyr andre tilleggsdrikker tilpasset brukere som av ulike årsaker har vanskeligheter med å få i seg tilstrekkelig næring gjennom maten. De produserer alle typer dietter og tilpasser disse etter brukerens behov. Det fryktes at disse tilbudene vil bli betraktelig dårligere da et masseproduksjonskjøkken vil få en mye større brukergruppe.

Alle avdelinger, omsorgsboliger og Bøverbru barnehage kjøper kolonialvarer gjennom storkjøkkenet. Dette er tidsbesparende og økonomisk. I tillegg får omsorgsboligene Gimlevegen og Gimletun levert middag og kolonialvarer to ganger i uken. Denne muligheten vil forsvinne da det ikke vil være mulig for et masseproduksjonskjøkken å produsere mat på samme måte og få dette levert så ofte. Dette resulterer i dårligere kvalitet på middager og desserter. Det vil også tvinge seg fram å måtte bygge ut dagens kjølerom på Gimletun omsorgsbolig, og det må bygges helt nye kjølerom på Gimlevegen omsorgsbolig for å ha mulighet til å lagre mer mat over en lengre tidsperiode. Er det tenkt gjennom prislappen og konsekvensen dette vil medføre for brukere og personalet i omsorgsboligene?

Det er tidsbesparende for ansatte i nærheten av kjøkkenet (omsorgsboligene og barnehagen) å ha muligheten til å hente varer eller mat de er tomme for, eller at det av andre årsaker trengs mer mat eller annen type mat (dietter). Denne muligheten vil naturlig nok forsvinne og tilbudet til den enkelte bruker blir dårligere.

Ansatte ved storkjøkkenet er genuint opptatte av å gi god og forsvarlig opplæring til kommunens lærlinger. Tilbudet til lærlingene i kommunen vil bli dårligere og mange lærlingplasser vil forsvinne dersom kjøkkenet forsvinner.

Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid med helsepersonell i kommunen, noe som er viktig for å kunne ivareta alle brukergrupper der de er, når de trenger det. Eksempler på dette er kreftpasienter. Behandlingen som kreftpasienter får påvirker matlyst, smak og fordøyelse. Denne muligheten vil ikke være der dersom kjøkkenet forsvinner ut av kommunen.

Vi ønsker at Vestre Toten kommune skal være et forbilde for andre kommuner ved at vi kan tilby et storkjøkken i nærheten av brukerne. Ved å beholde storkjøkkenet på Gimle sikrer vi våre brukere god matomsorg og god fagkompetanse på feltet innad kommunen.

Vestre Toten vaskeri behandler flattøy, privat tøy (for beboere), dyner, puter, sengetepper, gardiner og duker for avdelinger, omsorgsboliger og helsehuset, samt arbeidstøy for 500 ansatte i kommunen.

Vaskeriet har også samarbeid med Unicare, Raufoss beredskap, Sagatunet og Rådhuskjøkkenet. Dette er samarbeid kommunene tjener penger på i dag. Dersom Vestre Toten kommune ikke kan tilby denne tjenesten, vil dette kunne gi mange konsekvenser for ulike institusjoner og boliger i kommunen.

Det vil føre med seg økte kostnader ved utbygging av tøyrom og fornyelse av vaskeanlegg i blant annet institusjonene og boligene.

Det kan også stilles spørsmål ved forsvarlighet i henhold til hygiene til syke pasienter. Omsorgsboligene og sykehjemsavdelingene er prisgitt en nærhet til vaskeriet, da det kan dukke opp uforutsette hendelser som gjør at de raskt trenger sengetøy, håndklær og kluter. De får levert tøy (inkludert privattøy) to dager i uken. Ved uforutsette hendelser og de går tom for tøy, rammer dette pasienten direkte. Det samme gjelder behandling av smitte innad institusjonene og boligene. For de ansatte og pasientenes sikkerhet, er det viktig at klær utsatt for smitte, blir fjernet raskt.

Pasientene er også avhengig av å få levert privattøy minst to ganger i uken. Tilbudet om vask av privattøy blir benyttet for å sikre at pasienten har nok klær til enhver tid og for å ivareta hygieniske prinsipper. Det kan ikke bli indirekte påkrevd at pårørende eller ansatte skal vaske pasientene eller beboerne sine klær.

Det er viktig med nærhet til brukerne i kommunen vår. Dette sikrer vi ved å bevare storkjøkkenet og vaskeriet der det er i dag.

Vestre Toten kommune skal også være en attraktiv kommune å arbeide i. Vi er opptatt av å bevare de arbeidsplassene vi har i kommunen. Gimle kjøkken og vaskeri har sammenlagt 17,05 årsverk. Vi ønsker å beholde disse arbeidsplassene på Bøverbru slik det er i dag.

For Arbeiderpartiet er arbeidsfolk, eldre og god velferd det aller viktigste. Derfor går vi for storkjøkken og vaskeri på Gimle.