Gå til sidens hovedinnhold

Bevar sykehusene på Gjøvik og Reinsvoll

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet Vestre Toten ser med bekymring på det som nå skjer med sykehusene våre. Sykehuset Innlandet foreslår en struktur på nye sykehus, med et såkalt «Mjøssykehus» i Brumunddal, et akuttsykehus på Lillehammer og et elektivt sykehus på Gjøvik. For vår region betyr det at vi mister akuttfunksjonene og fødeavdelingen som er ved sykehuset på Gjøvik, og alle funksjonene på det psykiatriske sykehuset på Reinsvoll blir borte med de konsekvensene dette medfører for en allerede sårbar gruppe.

Dette vil ha store konsekvenser for lokalsamfunnet på Reinsvoll, og hele kommunen i Vestre Toten. Vi må dra lengre hvis vi skader oss, og når våre kvinnelige innbyggere skal føde. Kommunen mister mange arbeidsplasser, og dermed også skatteinntekter, da fremtidens rekruttering til spesialisthelsetjenesten ikke vil være fra folk som er bosatt i vår region. Vi mister også et enestående sykehus på Reinsvoll, og et sykehus som var landsledende før helseforetaksreformen, på Gjøvik. Dette kan vi ikke akseptere!

Dette vil ha store negative ringvirkninger for vår kommune. Ved flytting av arbeidsplasser, vil det over tid føre til mindre i kommunekassa, og mindre til kommunale tjenester når skatteinngangen går ned. Dette vil igjen føre til at våre ansatte og innbyggere blir rammet av nedtak i tjenester. Når innbyggertallet går ned, fører det også til at kommuner får mindre tilbakeføringer fra staten, så dette vil for mange kommuner i Vest-Oppland være en nedadgående spiral.

Vi vil videreutvikle de gode sykehusene vi har i dag, og i stedet for å ta opp lån på mange milliarder og spare oss til fant for å få stor nok egenkapital til Mjøssykehuset, ønsker vi opprusting, utvikling og tilpasning av alle våre sykehus. Vi ser på dette, i hovedsak, som en konsekvens av helseforetaksreformen som ble innført i 2001. Da gjorde helsebyråkratene inntog i våre sykehus, og fra da skulle sykehusene drives etter forretningsprinsipper, og ikke forvaltningsprinsipper som annen virksomhet i helsesektoren. Vi mener at vi ikke skal sette prislapp på syke folk, og at det er meningen at sykehusdrift skal koste penger. Derfor betaler vi skatt.

At helseforetakene ikke trenger å svare til befolkninga, gjør dette enda verre. Vi godtar ikke dette hverken for vår kommune, eller noen kommuner i Innlandet.

Årsmøtet i Fagforbundet Vestre Toten ønsker å sende et tydelig signal. Vi sier nei til hovedsykehus, og ja til sykehuset på Gjøvik og Reinsvoll (og alle de andre sykehusene som er i Innlandet).

Uttalelse vedtatt på Årsmøte i Fagforbundet Vestre Toten 2021

Kommentarer til denne saken