Bevar Reinsvoll sykehus

Av
DEL

MeningerSelv om styret i Sykehuset Innlandet skulle få gjennomslag for sine planer om et storsykehus ved Mjøsbrua, vil jeg likevel rette en henstilling til landets myndigheter om at den psykiatriske seksjonen på Reinsvoll blir bevart.

Det er flere grunner til dette. På 1990-tallet, mens jeg bodde i Oslo gikk jeg en dag en spasertur over St. Hans Haugen forbi Lovisenberg Sykehus, som var delt i en somatisk og en psykiatrisk seksjon. Jeg ble da vitne til at en mindre gruppe, kanskje åtte politifolk, stormet den psykiatriske seksjonen utstyrt med skinnuniform, hjelm og langkøller. Det har såvidt meg bekjent aldri forekommet at Reinsvoll beliggende i Vestre Toten kommune, underavdeling av Sykehuset Innlandet, har blitt stormet av politi fra Gjøvik.

Reinsvoll, på folkemunne kalt «Sætra» regnes ved siden av Blakstad sykehus i Asker som landets beste innen feltet psykiatri. Det vil være dumt å splitte et etablert fagmiljø. Reinsvoll er et av fire psykiatriske sykehus i landet som har terapiridning, og det eneste som har det som en del av ettervernet. Dermed unngår man i høyere grad tilbakefall hos utskrevne pasienter, dette er også til hjelp for kommunale rus/psykiatri-team. Alle avdelinger er også utstyrt med hjertestarter, dette kom på plass i fjor. Både ambulanse og luftambulanse kan hurtig bringe pasienter til sykehus, hvis det verste skulle skje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags