Det bruser på Mjøsa, og debatten i sykehussaken går for fulle seil. Men har dette egentlig noe med meg å gjøre?

Ny nasjonal helse og sykehusplan, skal nå kompletteres. Vi i Innlandet er en av de siste regionene ut. Ny sykehusstruktur skal bestemmes, og ansvaret mellom stat og kommune skal kvalitetsikres til det fulle.

Resultatet av denne prosessen, som utredes av statens eget forvaltningsorgan, regionalt helseforetak, Helse sør-øst, skal konkluderes i foretaksmøtet, der staten selv er hovedaktør og den største hovedansvarlig.

I foretaksmøtet skal innholdet i saksdokumentene stemmes over og vedtas. Samtykker staten utfallet, er dokumentene rettskraftige til det fulle. Innholdet kommer til å dokumentere innbyggernes helserettigheter, og hvordan fremtidig behandlingsansvar er tenkt oppfylt i Innlandet.

Rettighetene til den enkelte pasient, er nedfelt i et omfangsrikt lovverk. Hvor man lever og hvilke lokalsykehus man tilhører, er av meget stor juridisk betydning. I lovverket er lokalsykehustildeling, tilhørighet og hva denne tildelingen har å si for den enkelte pasient nøye beskrevet.

Ved akutt sykdom, kan man selv ikke velge sykehus. Tildelt lokalsykehustilhørighet er førstelinjen man sendes til. Her settes status og her bestemmes veien videre. Har ikke ditt lokalsykehus, kompetanse eller kvalitet sikrede rutiner på pasientens skavanker og lidelser, blir man automatisk sendt videre til noen som har.

Alle norske sykehus er overbooket. Det er lange ventetider, selv for de som har fått en alvorlig diagnose bekreftet. Har din lokalsykehustildeling et kvalitetssikret opplegg for aktuell status/diagnose, er det på denne adressen behandlingen blir gjennomført. En overføring til et annet sykehus, er ikke så lett som det gis uttrykk for i media. Som regel er det allerede fult, av pasienter som går foran i køen. Ja, du leste riktig, foran i køen, på grunn av at de har sin lokalsykehustilhørighet beskrevet nettopp her.

Foretaksmøtet, og endelig vedtak om ny sykehusstruktur i Innlandet, har for meg og min familie stor betydning. Dette blir familiens forsikringsavtale med staten, der våre rettigheter til fri helse og akutthjelp blir dokumentert. Sykehuset i vårt opptaksområde, som innehar lokalsykehusfunksjon, blir vår oppmøteadresse i førstelinjen. Ved en akutt situasjon, har den totale kvalitet på denne adressen nesten alt å si, for den videre gang.

I sykehussaken er det skapt et forfalsket bilde av nytt akuttsykehus, ved Mjøsbrua. Påstandene går ut på at alle har lik juridisk rett og tilhørighet til dette sykehuset. Dette er direkte feil, noe som sykehusledelsen burde informere innbyggerne om. Blir det vedtatt flere sykehus, med ansvarlig lokalsykehustilhørighet/ansvar blir ikke rettighetene likeverdige om kvalitet og prioritet er forskjellig.

Fremtidsvisjonene går ut på at alle innbyggere skal ha lik rett og lik tilgang til likeverdige helsetjenester. Tjenestene skal stå i stil med den faglige og høyteknologiske utvikling, slik at rett status og diagnose kan settes så raskt og sikkert som mulig.

Bygges det et høyteknologisk luftslott på Mjøsbrua, med det resultat at jeg og min familie får tildelt lokalsykehusfunksjon på et nedskalert, nedprioritert Gjøvik sykehus, kommer jeg til å skrive tidenes politianmeldelse. Denne skal jeg skrive, på en tre meter lang planke, med nykvæsst tømmermannsblyant. Om det ikke blir plass til alle lovbrudd på tre meter, tar jeg en på fire! Tro du meg, den blir ikke sendt digitalt.

Shit, det hadde jeg ikke tenkt på, skar'n ha tak i purken, mår’n gå helt til Hamar da, hæll?

Å bryte ned og fjerne grunnpilarene i samtlige mjøsbyer, er den største samfunnsforbrytelse som noen gang er gjennomført i innlandet.

OK da, planken ble 5 meter!