Tidligere fylkesmann Knut Korsæth hadde 20. juli i OA, et svært godt innlegg om å beskytte barn, skole, og helse- og omsorgstjenester. I denne koronatid er det sterkt påkrevet at myndighetene nå setter fokus på disse temaene, noe OA også har gjort i sin lederartikkel nylig. Knut Korsæth har evig rett når han sier følgende: «Flere ordførere har ment politikergodtgjørelser ikke skal bidra til å skape en polikerelite av de folkevalgte».

Korsæth fremhever følgende: « I tider med høy arbeidsledighet og mange permitterte, og dermed reduksjoner i aktivitet – også i budsjetter, er det nødvendig og tilitsvekkende om kommunens politiske og administrative ledere tar ansvar, og viser moderasjon når det gjelder fastsettelse av egen lønn og godtgjørelse», og i denne situasjonen er det helt nødvendig at lovpålagte utgifter til barna, skole og helse- og omsorgstjeneste må prioriteres».

Etter flere uker med sykdom, på sykehus og sykehjem, har jeg sett hvor nødvendig det er at man prioriterer omsorgstjenestene. De som jobber på Gjøvik sykehus og på Landmo sykehjem på Dokka har strenge og arbeidsomme dager og netter, og de utfører en stor og god tjeneste til beste for sine pasienter. Her må man ikke spare på pengene, og det er skammelig at disse sykepleierne ikke får en bedre lønn enn hva de har i dag! Jeg støtter OA for deres syn, og det er ikke vanskelig å gi min støtte til Knut Korsæth for de gode synspunkter i hans artikkel i OA juli.