Terningkast 0: Besettende fortelling fra Lars Mytting

Med «Hekneveven» viser Lars Mytting nok en gang hvordan sjøl et gammelt sagn med røtter i karrige forhold i Gudbrandsdalen, har kraft i seg til å bli en besettende fortelling om selve livet og meningen med det.