Bergflagget i Sør-Etnedal frisket opp igjen

Bergflagget, som en kan se opp i fjellsiden fra riksvei 33 nord for Høljarast, har blitt malt opp igjen flere ganger.