I høyfjellshotellenes glansdager hadde Filefjell og Tyin et blomstrende reiseliv, med kjendisbjørnene Pekka og Lisa som helt spesielle attraksjoner. Pekka og historien hans har fått evig liv på Nystuen, etter at bjørnen ble skutt av selveste Max Manus i forbindelse med en gjentakende tendens til frihetssøken.

I dag er det privateide hytter som dominerer i området, og skaper et behov som genererer store verdier. Potensialet er imidlertid større. Særlig etter at Lærdalstunnelen kom, og E6 over Filefjell er blitt vintersikker, har vestlendingene fått øynene opp for Tyin og Valdres.

Vang kommune og de ulike eierinteressene har i mange år jobbet med å legge til rette for å utnytte mer av potensialet i å utvikle Tyin-Filefjell som en helårs destinasjon. I dag finnes omtrentlig 700 private hytter i området. Kommunale rammer er på plass for arealer som kan doble antall hytter, tilrettelegge for næringsvirksomhet, spisetilbud, en videre utbygging av skitilbudene og infrastruktur for enda mer aktivitetstilbud. Og nå har kommune og 25 eiere inngått avtale med en utvikler med økonomiske muskler og evner til både å realisere denne utviklingen, og ta over driften av eksisterende fjellstuer og relaterte aktiviteter.

Det er et stort ansvar å forvalte natur som i Tyin-området. Eksemplene er flere på små destinasjoner som i iveren etter utvikling har mistet særpreg og identitet, langs en vei der man på et tidspunkt innser at det er for sent å snu. Dette er en fin balanse, som handler om bærekraftige løsninger både økologisk, økonomisk og sosialt. I de lange samtalene med ny eier må dette ha vært sentrale tema, og man har likevel kommet til enighet. Det er lovende.

For Vang og Valdres representerer utviklingspotensialet selvsagt store muligheter til å videreutvikle turistregionen, skape flere arbeidsplasser og verdier. Tyin og Filefjell er sagt å være unik i europeisk sammenheng. Kanskje kan satsingen der være nettopp det som mangler i kampen for å gjenåpne flyplassen på Leirin for turister på jakt etter opplevelsen av storslått natur.