Det er under ett år til stortingsvalget. Aviser og sosiale medier preges i stor grad av politiske leserinnlegg og om hvem som har, eller ikke har, den «beste» politikken. Enkelte tar hardt i for å rakke ned andre partier mens andre snakker fram egen politikk. Vi trenger sikkert begge deler fordi vi er forskjellige her i landet, men vi må ikke komme dit hen at vi tyr til personangrep og Trumpsk retorikk som vi ser i presidentvalget i USA. Vi må ha en akseptabel tone for å framstå som troverdige politikere og vi må tåle politisk uenighet partiene imellom.

Beredskap er viktig for folk. Det er viktig for folk i både byer og i distriktene. Nærhet til blålystjenester sikrer bosetting i hele landet. Senterpartiet blir i stor grad beskyldt for å være et distriktsparti som ikke har en politikk for byene men det er grunnleggende feil. Det betyr like mye for en person som bor på Majorstua, som for en som bor på Senja, at hjelpen er til stede når en akutt hendelse oppstår. I alle deler av landet er det i stor grad betydelig for folk at man vet at politi eller ambulanse kommer når man har behov for det. Og for å oppnå mål om tilstedeværelse av blålysetater trengs det politiske virkemidler til. Senterpartiet har i mange år hatt mål om å sørge for at alle nødetater får fastsatt forpliktende responstider. Vi har fremmet forslag om blant annet lovforpliktende responstid for ambulanser to ganger i Stortinget de siste årene. I november 2018 hadde Sp forslag om dette med støtte av KrF og SV. Ap stemte mot. Forslaget ble på nytt fremmet i mai i år der Sp, SV og Ap gikk for – mens KrF, som da hadde gått inn i regjering, stemte mot. Sp vil fortsette å jobbe for å få gjennomslag for vår politikk.

Vi har fått en politireform som får massiv kritikk. Ikke bare av folk i distriktene men også av folk i byene. Det har vært en sentralisering innen politiet der til og med store kontorer i Oslo har blitt sammenslått. Byråkrati og direktorat har eskalert og det har blitt færre lensmannskontorer ute. Senterpartiet var det eneste partiet som stemte mot nærpolitireformen. Det er sprikende argumenter fra polititjenestefolk og politiets fellesforbund til politiledelsen om i hvilken grad politireformen har blitt en tjeneste nærmere folket. For å finne ut om hva som er riktige påstander kan vi ta utgangspunkt i det kommunale brannvesenet. Mange kommuner opplever nå at brannvesenet er de første på stedet der enten ambulanse og/eller politi skulle vært. Lokale og frivillige brannmenn må utføre jobben som staten har ansvaret for, mens fakturaen belastes kommunekassene. Senterpartiet vil derfor nå foreslå å etablere et system hvor ansvarlig departement for statlige nødetater må betale vertskommunene dersom brannvesenet må gjøre den jobben ambulanse eller politi skulle ha utført. Det er nødvendig å synliggjøre kostnader, men det er egentlig en fallitterklæring å sende fakturaer mellom blålysetater. Det må justisminister Monica Mæland nå forstå og ikke snikinnføre en beredskap som politiet har ansvar for over på kommunene.