Ber om revurdering av høyden i Farverikvartalet: – Vil kaste skygge over store deler av Gjøvik gård

SLIK: Dette er en av flere skisser som viser hvordan Farverikvartalet kan bli seende ut. SKISSE: Kontur arkitekter as

SLIK: Dette er en av flere skisser som viser hvordan Farverikvartalet kan bli seende ut. SKISSE: Kontur arkitekter as

Fylkesutvalget er skeptiske til byggehøyden i forslaget til ny reguleringsplanen for Farverikvartalet i Gjøvik sentrum.

DEL

I slutten av august, etter å ha fått innvilget en utsatt høringsfrist, gjorde fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune vedtak med kommentarer til reguleringsplan for det aktuelle området. Før møtet var det foreslått fire punkter, som i vedtaket er redusert til tre. Utvalget understreker overfor OA at vedtaket ikke er innsigelser.

I det ene punktet, hvor skepsisen er tydeligst, ber fylkesutvalget kommunen om å gjøre en ny vurdering av den tillatte byggehøyden i Farverikvartalet.

«Utbyggingen vil bryte bysilhuetten og stenge for viktige siktlinjer, blant annet mot Gjøvik kirke og Mjøsa og kaste skygge i store deler av parken på Gjøvik gård», heter det i fylkesutvalgets vedtak.

Slik er planene for Farverikvartalet

  • Blokkbebyggelse med cirka 130 boenheter
  • 2000 kvadratmeter næring- og forretningsformål langs Hunnselva
  • Tilhørende parkeringsanlegg i to etasjer med til sammen 245 plasser, hvorav 75 offentlige p-plasser
  • Sykkelparkering
  • Planen er å bygge ut trinnvis i to faser

Sola er viktig for reiselivet

Visit Innlandet gir i sitt høringssvar støtte til Fylkesutvalget når det gjelder byggehøyden og hva dette medfører for Gjøvik gård. På vegne av reiselivsorganisasjonen skriver reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal at planene for utvikling av Gjøvik gård bør tas med i beregningene.

«Det planlegges en elvepromenade på Gjøvik gård-siden som slik vi forstår det nå vil bli liggende i skyggen. Vi tar det for gitt at man ser utviklingsplan for Gjøvik gård i sammenheng med denne reguleringsplanen», heter det fra Skurdal.

De henviser også til at næringsarealene i reguleringsplanen er nedskalert til fordel for boliger, og at det kun er lagt inn en uteservering. Denne er også, ifølge Skurdal, lagt til områder hvor det vil bli skygge.

«Kan man kanskje se på mulighetene for å etablere noe ut i/mot Hunnselva for å få et par timer ekstra med sol?», skriver Skurdal.

SLIK: Farverikvartalet er et satsingsprosjekt i utviklingen av Gjøvik sentrum. SKISSE: Kontur arkitekter as

SLIK: Farverikvartalet er et satsingsprosjekt i utviklingen av Gjøvik sentrum. SKISSE: Kontur arkitekter as

Spørsmål om parkering

Selskapet Storgaten 12 AS, som er en sentral aktør i området hvor det er planlagt utbygging, har også kommet med en uttalelse til reguleringsplanen. De er bekymret for verdiforringelse når antallet offentlige parkeringsplasser reduseres fra 200 til 75.

«Dette er en ulempe og verdiforringelse», skriver Knut Syljuåsen på vegne av Storgaten 12 AS.

Han mener videre at dette gjelder for hele Storgata, som i stor grad bruker parkeringshuset i Storgata 10.

«Bygging av erstatningsplasser må bygges i takt med tap av plasser ved utbygging av Farverikvartalet», skriver han.

Ikke plass til lek

De to andre punktene fra fylkesutvalgets vedtak er at det for det første er positivt for utviklingen av Gjøvik med nye planer for Farverikvartalet og for det andre at de forventer at kommunen finner gode alternativer for lekeplasser for barn i tilknytning til de nyutbygde boligområdene. På det siste punktet har også Fylkesmannen kommet med merknad til reguleringsplanen.

«Fylkesmannen vurderer samlet sett at planforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser, folkehelse og universell utforming», skriver den.

Det antallet boliger som er planlagt bygget i Farverikvartalet utløser krav om lekeplass på 1500 kvadratmeter. Det er det ikke plass til. Det henvises i reguleringsplanen til at det finnes gode aktivitetstilbud i nærheten, som for eksempel skateparken på skysstasjonen i Gjøvik.

«Fylkesmannen vurderer samlet sett at planforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges interesser, folkehelse og universell utforming», skriver Fylkesmannen.

Artikkeltags