Ber om lovlighetskontroll av kulturskole–saken

Det kan bli omkamp om flyttingen av kulturskolen fra Hunn til Øvre Torvgate i Gjøvik.