– Slik saken står i lagmannsretten og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstander om frifinnelse, sier statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre melder Medier24.

Mannen ble i fjor høst dømt til ubetinget fengsel i fire år samt betale oppreisning på 223.000 kroner til en kvinnelige kollega.

Mannen har hele veien hevdet sin uskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Tiltalt for sovevoldtekt

Mannen anket saken til Borgarting lagmannsrett, som startet mandag 22. mai.

Der hevder han seg uskyldig, og har nå lagt ned en grundig vitneliste, hvor flere av vitnene er nye.

Journalisten var tiltalt for en sovevoldtekt av sin daværende kvinnelige kollega. Voldtekten skjedde i kvinnens egen leilighet.

Da journalisten møtte i Oslo tingrett tidligere i oktober 2022 erklærte han seg ikke skyldig. Han sto tiltalt etter straffeloven §292 for å ha hatt seksuell omgang med «noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Strengt beviskrav

– Dommen er feil, og retten har dessverre oversett det strenge beviskrav som eksisterer i straffesaker – og det er dessverre et betydelig problem i disse sakene, skrev forsvarer Mette Yvonne Larsen i en SMS til Medier 24 høsten 2022.

Nå er ankesaken oppe i Borgarting lagmannsrett, der påtalemyndigheten altså ber om frifinnelse.