Alles øyne er rettet mot USA, mens vi i alle fall på kort sikt burde vært mer opptatt av hva som står på i Belgia. For i august lå Belgia på omtrent samme smittenivå som Oslo har i dag. Utbredelsen begynte å stige i september og i oktober eksploderte smitten. Fra en såkalt 14-dagersinsidens på rundt 100 per 100.000 innbygger i august, kom raten opp i over 1600 per 100.000 innbygger.

Over 6000 belgiere er nå innlagt på sykehus og mer enn 1000 får intensivbehandling. Ved noen sykehus er hver fjerde av legene og sykepleierne smittet, men de asymptomatisk smittede, altså de som ikke er plaget av symptomer, må fortsatt stille på jobb – fordi sykehusene nærmer seg kollaps og dødstallene stiger.

Denne beskrivelsen er hentet fra Folkehelseinstituttets nye rapport som ga grunnlag for torsdagens innskjerping av tiltak for å begrense smittespredningen. Frykten er at Norge – uten å få ned de siste ukenes stigning i smittetallene – vil følge samme skremmende utvikling som Belgia.

Vi vil virkelig ikke dit. Til en situasjon der sykehuskapasiteten er så sprengt, at det ikke er sikkert vi kan få oppfølging av akutt hjelp uansett hvilke sykdomssituasjoner som skulle hende oss. Det er dette alt handler om akkurat nå; at alle vi andre holder oss såpass friske at helsevesenet vårt har kapasitet til å ta hånd om de som trenger det.

Regjeringen og FHI mener utviklingen viser at det må sterkere lut til. De nye anbefalingene er strenge. Nå er det viktig at de formidles og at hensikten forstås i alle aldersgrupper, på alle språk. Mange steder har importert smitte med nyankomne utenlandske arbeidstakere. Men FHIs tall viser at over 40 prosent er antatt smittet i privat husstand. Mange utbrudd er linket til private sammenkomster, gjerne med unge voksne. Dette kan vi gjøre noe med, når vi er klar over det og tar inn over oss de mulige konsekvensene.

Tiltakene i Belgia omfatter blant annet portforbud om kvelden, stenging av butikker uten «essensielle» varer, nedstengt kultur- og fritidsliv og påbudt hjemmekontor.

Vi har fortsatt et stykke igjen dit. La oss sørge for at slike tiltak ikke blir nødvendig også her.