Allerede i april begynner byggingen av ei ny studentblokk i Studievegen ved NTNU på Kallerud.

Prosjektet var tidligere lansert i større skala, men består nå av ett bygg som inneholder rett i underkant av 100 hybler og en såkalt driftssentral, eller kontorbygg, for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).

Den siste bekreftelsen på at byggingen blir en realitet, kom fra Kunnskapsdepartementet tirsdag. De tildeler 6,7 millioner kroner, de siste pengene som trengtes, til prosjektet.

Ordfører Torvild Sveen sier til Oppland Arbeiderblad at byggingen tar til relativt umiddelbart.

– Det er godt nytt for alle studenter på Gjøvik, og utviklingen av botilbudet vårt til studentene. For utviklingen av campus betyr det også mye, sier han, som per dags dato fortsatt er i pappapermisjon.

Bekymret for leieutgifter

Prosjektet ligger i Studievegen på Kallerud. Rett over gata for Campus Arena. I tillegg til ettromshyblene, skal det bygges fellesarealer som gir et best mulig sosialt boligkompleks. Hele konstruksjonen skal lages i tre, og Sit har inngått avtale med Veidekke AS som entreprenør.

– De starter opp nå med tomtearbeid, og bygget skal stå ferdig til studiestart i 2024, sier ordfører Sveen.

Utdanningsminister Ola Borten Moe er opptatt av å gi rimelige leiekostnader for landets studenter.

– Leieprisene har økt mye det siste året. Vi vet at det er den største leieutgifta for de fleste studenter. Å sørge for at det finnes god tilgang på trygge og rimelige bosteder for studenter er noe av det viktigste vi kan gjøre for studentøkonomien, sier han i en pressemelding om tildelingen.

Departementet har nå gitt penger til 1650 nye studentboliger fordelt på 17 prosjekter i Oslo, Tromsø, Bergen, Kristiansand, Grimstad, Trondheim, Stavanger og Bodø. Gjøvik-prosjektet er det eneste i Innlandet som får penger i denne omgangen.

Har måttet vente

Bekreftelsen på at prosjektet kan settes i gang, gir en lettelsesfølelse for prosjektleder Arve Lyng i Sit. De ser tilbake på noen tøffe pandemiår og stor kostandsøkning.

– Den nye kostnadsrammen gjør det endelig mulig å komme i gang igjen med studentboligbygging etter en tøff periode hvor flere prosjekter måtte settes på hold på grunn av den voldsomme prisveksten i byggebransjen, sier han.

Utdanningsminister Borten Moe er også opptatt av at man nå skal «kjøre på».

– Vi vil få opp tempoet på bygginga av studentboliger og på sikte er målet 3000 nye hybler i året. I fjor økte vi ramma for hvor mye hver hybelleilighet kan koste, og det har hatt effekt. Jeg synes studentsamskipnadene har vært gode til å planlegge nye prosjekter de kan sette raskt i gang. Det betyr at det ikke er lenge til spadene settes i jorda, sier han.